Sognsvann Sommerskiskole 2022 er for kullene:

Ungdomsteam: 2007, 2008, 2009 og 2010

Barneteam: 2011, 2012, 2013 og 2014

Tilbud ukene: 25, 26 og 33

All trening tilpasses årskull og ferdigheter.

(siste skoledag 2022 er fredag 17. juni. Første skoledag er mandag 22. august)

 

 

Påmelding – vi bruker Rubic

Påmelding gjøres i Rubic. Her må du registrere en ny bruker hvis du ikke alt har en. Er du bruker av Rubic allerede, bruker du din innlogging for å melde på. Du blir ikke medlem i noen klubb av å registrere en bruker i Rubic.

Ved registrering av ny bruker, la utøver være brukeren.  

Det er et påmeldingsalternativ til hver uke.

 

Lenker til påmelding

Uke 25 – Sognsvann Sommerskiskole 2022

Uke 26 – Sognsvann Sommerskiskole 2022

Uke 33 – Sognsvann Sommerskiskole 2022

 

Pris

Sommerskiskoleuken koster kr 2450,-

Påmeldingen gjelder for hele uken. Prisen inkluderer trening, refleksvest, mat, frukt og drikke. En overraskelse eller to kommer i tillegg. Vi har godt med rulleski til utlån, om noen har behov.  Merk, vi bruker skate ski. Det er også jr. skate ski vi har til utlån. Vi låner også ut skisko/kombi. Dette har vi mer begrenset av og kan ikke garantere til alle som spør. De som ønsker å låne utstyr krysser av for dette. 

Betaling

Din påmelding er bindende. Med en pandemi i avmarsj vet vi at vi kan arrangere i godt format. Også de to siste årene har vi hatt sommerskiskole, selv under pandemien. Derfor vet vi, selv om det skulle bli litt annerledes en normalt, at vi fint kan arrangere en trygg og god sommerskiskole for alle som ønsker å være med. Merk at denne påmeldingen gir ditt barn plass på sommerskiskolen, og din påmelding er bindende.  

 

Forsikring

Alle som deltar på våre arrangement er automatisk forsikret gjennom idrettens system. Utøvere som har fylt 13 år må ha ordinær lisens gjennom NSF.

 

Avmelding

Ved avmelding før 1. mai refunderes kr 1400,- etter dette må man medregne full betaling.