Ungdomsteam

Kjøreplan

Kjøreplan for 2024 kommer.

Ungdomsteam, årskullene 2009-2012

Ungdomsteam har egen base på klubbhuset til Lyn.

Tøy og utstyr oppbevares låst innendørs når det ikke er i bruk. Vi spiser lunsj inne på dagen og frukt ute på ettermiddagen.

Opplegget blir variert med en tøff uke med godt treningsutbytte. Likevel skal vi bevare hyggen av å trene sammen, være sammen og kanskje bli kjent med nye venner.