Ungdomsteam

Sognsvann Sommerskiskole 2023

Kjøreplan kommer

Sognsvann Sommerskiskole 2023

Ungdomsteam, årskullene 2008-2011

Vi har base i Sognsvann Kolonihage, avd 2. (for uke 33 har vi avdeling 3). Tøy og utstyr oppbevares låst innendørs når det ikke er i bruk. Vi spiser lunsj inne på dagen og frukt ute på ettermiddagen.

Opplegget blir variert. Vi kjører hardere og lengre økter på ungdomsteam. Det blir en tøff uke med godt treningsutbytte. Vi kjører triathlon helt ut. Likevel skal vi bevare hyggen av å trene sammen, være sammen og kanskje bli kjent med nye venner.

Felleshuset: 

Felleshuset, Sogn Hagekoloni, avd. 2 og 3

Felleshuset ligger idyllisk til helt i marka grensen og nær klubbhuset til Lyn. Merk at det ikke er lov å kjøre bil helt frem. Beregn derfor litt til å å gå de siste meterne bort. Vi ønsker å bevare vennskapet til folket i Kolonihagen 

Transport: T-bane til Sognsvann. Gå av på Kringsjå og så ned til Kolonihagen enten via Sognsvannsveien eller over Nordberg skole og gangstien. Buss 22 eller 25 går opp Sognsvannsveien.

Avdeling 2: Hvis bil, en liten stikkvei går opp til Solvang 2 for avslipp av utøvere. Stikkveien er rett før SIO husene på venstre side oppover i Sognsvannsveien.

Avdeling 3 ligger på venstre siden når du kommer oppover Sognsvannsveien, rett etter Nordberg Studentby.