Gjenglemt

Vi legger ut en oversikt i bilder og tekst over gjenglemt etter hver uke. Det gis frist for mulighet til å hente. Alt som ikke hentes gis videre til frivillige organisasjoner som jobber med barn som trenger klær og utstyr.