Sommer 2023

Sommer 2023

Velkommen til alle som vil være med oss på glade uker med Sognsvann Sommerskiskole! Vi er delt i barneteam og ungdomsteam, for hhv kullene 2012-2015 og 2011-2008. Vi har FEM gode dager stappet med glade økter, mat og sosialt. Alle trener i grupper tilsvarende eget...
Viktig før uke 25

Viktig før uke 25

Praktisk info er sendt alle på mail. Vi minner om: Innsjekk mandag fom kl. 08:15 på de respektive basene Barneteam: 2011-2014 skal til Klubbhuset U-team: 2007-2010 skal til Solvang 2 Kjøreplan er sendt alle og lagt ut på web. Viktig her at dere følger med på type økt...
Sommerskiskole 2022

Sommerskiskole 2022

Vi gleder oss til glade uker med Sognsvann Sommerskiskole. Etter to år med ulike covid-format, håper vi å kunne se frem til en åpen og glad sommer! Tilbudet med Sognsvann Sommerskiskole er for kullene 2014 – 2011 på barneteam og 2007-2010 på ungdomsteam. Vi...
Info til uke 32 – 2021

Info til uke 32 – 2021

Velkommen til Sognsvann Sommerskiskole 2021 Smitten stiger, men vi kan likevel fint gjennomføre sommerskiskolen i trygge rammer. Vi har nå god trening på nettopp dette, sommerskiskole midt i en pandemi. Her kan du laste ned informasjonen under i en pdf fil om du...
Info til uke 25 – 2021

Info til uke 25 – 2021

Oppmøte:   Barneteam (2010-2013): Dere møter på Klubbhuset til Lyn. Olav M Troviksvei 13, 0865 Oslo. Dere finner oss på høyre side når dere har gått 30m inn på veien mot klubbhuset – en liten høyde utenfor selve klubbhuset. Seil å folk i sikte, der er vi 😊Camp...
Covid-19, informasjon 4. juni

Covid-19, informasjon 4. juni

Vi gleder oss til sommerskiskole og kan arrangere som planlagt. Fra 15. juni kan vi være 200 samlet. Fra 1. juni opphørte restriksjoner rundt trening for barn. Vi trenger ikke meterhensyn, men skal vaske hender ofte. Vi gjør naturligvis noen grep mht til smittevern....
Siste nytt, 14. juni 2020

Siste nytt, 14. juni 2020

GladNytt! Vi gleder oss til sommerskiskole! Vi er superklare for Sognsvann Sommerskiskole i alle tre uker; 26, 27 og 33. Med starten av covid-19 måtte vi begrense antall plasser fordi vi ikke ante hva som ville skje, og om det kanskje bare ville være mulig å arrangere...
Sommer 2020

Sommer 2020

Med nye retningslinjer vet vi nå at vi kan arrangere Sognsvann Sommerskiskole! Vi jobber med organiseringen, siden den selvsagt må hensynta smittevernsregler. Alle som står på ventesliste pt vil komme med, og har fått beskjed om det. Vi er også ganske sikre på at vi...

Info. ifb Covid.19, redusert antall plasser

Endringer på Sognsvann Sommerskiskole uke 26 Slik det nå ser ut øyner vi et litt større håp om å kunne gjennomføre Sommerskiskolen for 2020, om enn med en noe endret form. Uansett endringer, skal det ikke gå på bekostning av en god, trygg og glad sommerskiskole!  Vi...

Ifb Korona

Gitt den spesielle situasjonen vi er i, vil vi opplyse om at det bare er å melde seg på til Sognsvann Sommerskiskole, hvis man vil delta. Det vil ikke være noen betaling FØR vi vet at vi faktisk kan arrangere. Vi har begrenset antall plasser, det står seg. Om du...