Velkommen til alle som vil være med oss på glade uker med Sognsvann Sommerskiskole! Vi er delt i barneteam og ungdomsteam, for hhv kullene 2012-2015 og 2011-2008. Vi har FEM gode dager stappet med glade økter, mat og sosialt. Alle trener i grupper tilsvarende eget årskull. U-team har også flere økter i Kollen. Velkommen! Påmeldingen er åpen.