Trenere

Alle våre trenere har lang og solid erfaring med å jobbe som trenere for barn i ulike årsklasser.  

Vi er opptatt av til enhver tid å tilby gode solide økter hvor man får et godt treningsutbytte. I de yngste gruppene skal også treningsutbytte være et fokus, men selvsagt godt formet inn i lek og tilpassede aktiviteter for årstrinnet og den enkeltes ferdigheter.