Gitt den spesielle situasjonen vi er i, vil vi opplyse om at det bare er å melde seg på til Sognsvann Sommerskiskole, hvis man vil delta. Det vil ikke være noen betaling FØR vi vet at vi faktisk kan arrangere. Vi har begrenset antall plasser, det står seg. Om du melder på nå sikrer du plass, men betaler ikke før situasjonen er avklart og tillatelse gitt.