Endringer på Sognsvann Sommerskiskole uke 26

Slik det nå ser ut øyner vi et litt større håp om å kunne gjennomføre Sommerskiskolen for 2020, om enn med en noe endret form. Uansett endringer, skal det ikke gå på bekostning av en god, trygg og glad sommerskiskole!  Vi forholder oss til enhver tid til de retningslinjer som gis av myndighetene. Hva de blir for slutten av juni vet vi ikke per dags dato.

Det settes uansett høyere krav til hvordan vi avvikler det praktiske rundt hygiene, smittevern, bespisning, an tall barn i grupper mm. Det har vi løsninger på.

For å imøtekomme endringer har vi blant annet redusert antall plasser på sommerskiskolen. Det er nå for ukene 26 og 27 plass til hhv 80 barn på hver av ukene hos barneteam og 50 barn på ungdomsteam (54 for uke 26). Vi har delt inn påmeldingen i årskull, med et tak per gruppe. Det er noen plasser igjen for uke 26. Til uke 27 er det flere plasser.

Skulle det likevel vise seg at vi ikke får lov til å arrangere, skal vi selvsagt la være. Det vil ikke være krav om betaling for sommerskiskolen før vi vet at dette virkelig blir noe av. Plassene derimot, fylles opp. Når det er fullt i en uke kan man velge en annen om det er plass.

Vi håper mange blir med og vi gleder oss til sommerdager – i nærområdet – med glade barn i god og sunn aktivitet ute!

Restplasser for uke 26 per 12. april:

Team Årskull Ant. Pmld RESTPLASS SUM pl. SUM avd
B-team 2009 9 11 20 80
  2010 6 14 20  
  2011 15 5 20  
  2012 8 12 20  
U-team 2005 2 3 4 54
  2006 8 2 10  
  2007 16 0 16  
  2008 23 0 23